Thoes

 

Bèste miense. Op de zaoterdig väör de Tirolermertj organiseerdje wae de lètste jaore eine sjoeane en gezellige zèskamp. Helaas zal de zèskamp, dae dit jaor geplandj sting op 1 augustus ivm de omstandighede door ’t corona virus neet doorgaon en verplaatsj waere nao 2021. Haopelijk zeentj ge d’r den weer allemaol bie om dr den weer eine prachtige aovendj van te make. Blief gezondj en ein sjoean vakantie.

Bestuur CV de Sjansemaekers.

 

ALV verplaatsj

I.v.m. ’t coronavirus waertj de algemeine ledevergadering verplaatsj nao ein nader te bepale tiedstip.

 

’t is weer gedaon, toet volgendj jaor

Leef Sjansemaekers en Sjansemaekerinnekes,
Eine kiër Prins te zeen, wooj ich zoea gaer. ‘t Waas miene druim om eine kiër Prins vanne Sjansemaekers te moge zeen, mer ‘t waas nog väöl sjoeaner, sjieker en specialer as ich oeats haaj durve druime. En det kumptj door uch! Asse zuus wieväöl luuj hie in ós leef klein aardig dörpke edere daag weer oppe bein zeen om vastelaovendj te vere, den kènse allein mer hiël gruets zeen desse ‘nne Sjansemaeker bès. Vanaaf ‘t oetrope toet de waever höbtj gae begraepe waat ich bedoeldje mèt miene spreuk. Biezeen is mètmake! Ich höb van uch genaote, gae höbtj de vastelaovendj gemaaktj!
Väör mich waas dit de vastelaovendj van mien laeve. Ich höb same mèt Ruth, mien adjudante Roel en Ruben, miene Raod van 11, mien verkes van vrunj en al die anger Sjansemaekers zoeaväöl sjoean momente belaefdj, te väöl om op te neume en te kènne onthaoje. Dus as wae ós taegekome den herinner mich aan ein van die momente woea wae same bie wore en die wae same mètgemaaktj höbbe, den kènne wae nog ‘ns prooste en truukdènke aan deze sjoeane tied.
Ich wil uch van herte bedanke väör deze vastelaovendj. Väör mich waas ‘t aaf, toet de allerlètste runj. Eine hiële dieke merci!
Prins Stan I

 

 

 

Optocht

Waat höbbe wae dankzij de deilnemers van de optocht weer kinne geneete van eine sjoeane lange bòntje stoet van wages, groepe, einzelgengers en duo’s. Woea ein klein dörpke groeat in kan zeen. In de link kintj gae de oetslaag vinje van de optocht 2020. De prieze kinne nog aafgehaoldj waere op dònderdigaovendj tösse 19.30 en 20.00 biej ’t prinsehoes Ton vanne Bekker mèt Gemma.

Oetslaag optocht 2020

Dank aan alle deilnemers,verkiërsregelaars en anger vriewèlligers väör de biedrage, mèr ouch zeker de väöle miense die toch weer naeve de kantj stònge te kieke.

 

 

 

Matinee op vastelaovesdinsdig.

Op vastelaovesdinsdig 25 fibrewari vanaaf 14.00 oor nuedige wae uch allemaol oet väör weer ‘n geweldjig matinee in La Rochelle. Natuurlijk mèt de Roggelse topband We Want Maor.

We Want Maor verzorgtj de lètste jaore eder kiër een prachtig optraeje. Verrassendj sjoeane nummers, aoj en nuuj vastelaovesnummers, sjoenkeliërs, fiëstnummers en geveulige mètzingers zulle dit jaor zeker weer op ’t programma staon. Verder zulle weer een aantal gastartieste op de bühne versjiene, dus auch dit jaor is ’t We Want Maor mèt vrunj.

Al dees muzikante zulle d’r ongetwiefeldj same mèt uch eine onvergaetelijke middig van gaon make op vastelaovesdinsdig. De entree is €4,-. Edere betalendje bezeuker dae tösse 14.00 oor en 14.30 oor kumptj kriegtj eine consumptiemuntj gratis.

Optocht CV Sjansemaekers

Op maondjig 24 Fibrewari is weer òs sjoean vastelaovesoptocht. Dees zal starte om 14.00 oor. De route vanne optocht is Raodhoesstraot, Klapvare, Brugkstraot, Mäölewaeg, Koppelstraot, Pastoor Hanraetstraot.

Alle deilnemers kènne op zaoterdig 22 FIbrewari zich in kome sjrieve en ’t nummer aafhaole biej ’t prinsehoes Café Ton vanne Bekker mèt Gemma. Dit kèn tösse 13.00 oor en 15.00 oor. Ouch is d’r de mäögelijkheid óm uch al van te väöre in te sjrieve väör de optocht, dit kèn door ‘nne mail te steure nao optochtsjansemaekers@gmail.com. Den kriegtj gae de benuedigdje pepere toegesteurdj. Op zaoterdig 22 Fibrewari kèntj gae dén uch nummer aafhaole.

Dao zal ouch weer eine publiekspries oetgereiktj waere. Op de deilnemersliest dae ’t publiek naeve de waeg kriegtj zal ’n telefoonnummer staon óm te stumme. Degene dae de meiste stumme van ’t publiek kriegtj zal deze pries in ontvangst moge neme.

Kiek effe in òngerstaondje link woea det gae uch allemaol aan deentj te haoje zoeadet we weer eine sjoeane optocht zulle kriege in òs Sjansemaekersriek.

reglement optocht 2020

 

Gezètteverkoup
Op zaoterdig 8 fibrewari zulle de jeugdraod en groeate raod weer langs de däör gaon om de vastelaovesgezèt te verkoupe. Vanaaf 11.00 oor kintj gae ze verwachte. Väör € 5,- kriegtj gae weer ’n sjoean gezèt mèt väöl moppe, tekste foto’s enz. Mocht gae neet thoes zeen, gae kintj de gezèt vanaaf maondjig 10 fibrewari koupe bie TopIToys(Fien) oppe Mäölewaeg.

Vlagge, Sjaals en Pins
’t Vastelaovessezoen is noe good aan de gang, dus moogtj gae weer geröstj laote zeen det wae in ’t Sjansemaekersriek zeen. Det kan door de Sjansemaekersvlag te laote wappere. As gae d’r nog gein höbtj, dees zeen te koup bie TopIToys (Fien). Ouch zeen dao Sjansemaekerssjaals en Sjansemaekerspins te koup. De vlagge koste € 17,50, de sjaals €10,- en de pins € 2,10

Zekebezeuk
Ouch dit jaor zal de Prins vanne Sjansemaekers de miense bezeuke die de vastelaovendj neet mèt kènne make . Mer wae weite neet waem det zeen. As gae emes wėtj dae ’n bezeuk van Prins Stan I op pries zoeaj stèlle, laot dit den efkes weite aan Paul Vossen (06-21864873 of paul@kervo.eu).

Joekse Jatse Konkoers en R.O.B.

Vastelaoveszunjig 23 fibrewari steit ‘t weer te gebäöre:
‘t Joekse Jatse Konkoers en de R.O.B.
Op dae zunjigaovendj trèktj weer ein bóntj “vastelaovestheater” van meziek, dans en show van kefee nao kefee, óm dao häör muzikale en/of anger kunstjes te vertoeane.

• Höbj gae zin en liektj ‘t uch sjiek óm allein of mèt ‘n gruupke op muzikaal gebied d’r ‘ns lustig op los te träöte: dootj den mèt aan `t Joekse Jatse.

• Höbj gae zin en liektj ‘t uch sjiek óm allein of mèt ‘n gruupke ‘ns onwies gaaf te danse, te zinge of ‘n anger wervelendje show weg te gaeve: dootj den mèt aan de R.O.B.

Joekskepelle, vrindjeclub of verenigingen oet anger dörper zeen ouch van herte welkóm óm häör komische en muzikale kwaliteiten te vertoeane.
‘t Is ‘n konkoer dus d’r zeen prieze te winne, mer waat ’t allerbelangriekste is, is det ‘t geit allemaol väöral geit óm de “JOEKS”! We höbbe aevegood ein paar regels woea aan voldaon mòt waere. Dees kintj gae vinje in deze link JJK regelement 2020

Natuurlijk is d’r in eder kefee ouch weer ein sjlum jury, die bekiektj waem de sjoeanste, onnuezelste meziek meuktj of de meist sjieke, joeksige show weg gaeftj.
Zin in träötmeziek, of wiltj gae op ‘n anger meneer opvalle, kóm den op zunjigaovendj mèt vastelaovendj nao Roggel en dootj mèt aan ‘t Joekse Jatse Konkoer of de R.O.B want:

Het Joekse Jatse Konkoer en de R.O.B. is plezeer make:
väör ederein, mèt ederein, door ederein !!

Opgaeve kèntj gae uch toet en mèt zaoterdig 22 fibrewari bie:
1. Kefee Sjrake ; Marleen van Sjrake (til.: 491460).
2. Harry Kuijpers (0612358936)

‘t Insjriefgeldj bedreugtj eine euro vieftig per persoean.

CV “De Sjansemaekers”

Vastelaovesnoets

Seniore bóntje middig,
Op woonsdig 12 fibrewari trappe de Sjansemaekers häör bóntje waek aaf mèt de Seniore Bóntje middig. Vanaaf twië oor toet ongeviër kwart väör vief traeje diverse artieste väör uch op mèt zang, dans, kolder en sjoeane Roggelse kal. In de buut steit dit jaor Bas van Neer, en as aafsloeter staon de breurkes oet Panninge väör uch op de bühne.
Ederein van 55 jaor en aojer is welkom (ouch as gae gein lid zeetj van ’n seniorevereiniging). Noteertj deze datum alvast. De zaal is aope óm 13.00 oor en de entree is € 5,00.

 

Bóntje Aovendje,
Op vriedig 14 en zaoterdig 15 fibrewari zeen de bóntje aovendje van CV De Sjansemaekers in La Rochelle. Zoea wie gae det van ós gewèndj zeetj is ’t weer ‘n samengestèldj programma van boetedörpse- en eige artieste. De bóntje aovendje staon al jaore bekèndj as eine sjoeane bóntje mix van meziek, dans, sketches en natuurlijk de buut.
Ouch dit jaor weer. Op de bühne staon dit jaor väör uch, DéDé Dansballet, winnaar SLK de Roggelse Aod Prinse, de Borinnebóndj mèt aanhang, Bie 1 geraaptj, Kos nog waal ‘ns fout gaon, Keihelle Ridders, 3döbbel, eine buut van Bjorn Smits oet Nederwiërt Indj en as aafsloeter op allebei de aovendje de Toddezek oet Grubbevorst.
’t waere gegarandeertj weer twië sjoean aovendje, hoeadet ge zeker bie mótj zeen, want Biezeen is Mètmake.
Kaarte kèntj gae koupe op zunjig 02 fibrewari tösse 11.00 en 12.00 in het Prinsehoes café Tonvannebekker mèt Gemma. De kaarte kòste € 12,50 per stök. Vanaaf 03 fibrewari zeen de kaarte te koup bie Top 1 Toys op de Mäölewaeg.
Aanvang van de bontje aovendje is om 20.00 oor en de zaal is aope vanaaf 19.00 oor.

 

RAP winnaar slk 2020

Tiejes ein sjoean en gezellig SLK zeen de RAP d’r mèt de sjlager “de kop inne speulbak” in gesjlaagd óm Sjötterie St Piëtrus op te volge as winnaar. Ouch waas d’r dit jaor väör de iërste kiër eine Bèste buhne biëst pries. Deze ging nao de Non-dejuukes. Door de gooje inzit van commissie,presentatoren,dj,personiël,sponsoren,deilnemers en väöl bezeukers waas ’t weer eine sjoeane aovendj dae nog lang zal blieve heuge.  De leedjes van deze aovendj zeen allemaol te beloestere in de map filmkes en audio. De foto’s staon in foto’s 2019-2020 Prins Stan I

Prinsebal

In ein good gevuldj La Rochelle is aafgeloupe zunjig de nuuje Prins van de Sjansemaekers oetgeroope. Nao ein sjoean opgezatte act kwaam Stan I Vullers as 67e Prins op de buhne. Hae waerdj ôngersteundj door twië adjudanten. Dit zeen Roel Vossen en Ruben op het Veld. Verder zeen d’r ouch 3 nuuj raodslede bie gekome. Rieko Salimans,Koen Bongers en Yves van Nieuwenhoven. Prins Stan I geit regere mèt ziene spreuk:

               Biezeen is mètmake!

SLK 2020, det wèls ze neet mèsse en mètdoon is nog sjoeaner

Film Sjansemaekers

In filmkes en audio kintj gae de film äöver óntstaon naam Sjansemaekers bekieke zoeas ouch al getoeandj mèt de brunch en in de bóntje waek. Mèt dank aan Ruud Geuyen, Huub Alofs en Piet Mooren

 

AVG verklaring

De Sjansemaekers zijn ook in bezit van een AVG verklaring. Deze is in te zien bij de secretaris.