Thoes

Optochtnuuts

Komendje maondjig 20 fibrewari is de vastelaovesoptocht in Roggel. Altied sjoean óm aan mèt te doon of om naeve de kantj nao te kieke en op dees meneer de optocht te belaeve. Väör de miense die door ómstandighede neet in de gelegenheid zeen om nao de optocht te gaon kieke, höbbe wae dit jaor good noets. De optocht kumptj op 20 fibrewari live opoe tillevisie op ML5 en is ouch te zeen op www.limburgkijkt.nl. de oetzending startj óm 14.00 oor.

 

Op vastelaovesdinsdig 21 fibrewari vanaaf 14.00 oor nuedige wae uch allemaol oet väör weer ‘n geweldjig matinee in La Rochelle. Dit jaor zal de prachtige liveband “Sjoorpepeer” zorge väör verrassendje nummers, vastelaovesmeziek, sjlagers, kortóm alle ingrediënte óm d’r weer ‘n top fiëstje van te make. Óngetwiefeltj zal d’r ouch weer ‘nne gastartiest optraeje.

Al dees muzikante zulle d’r óngetwiefeldj, same mèt uch, ‘nne onvergaetelijke middig van gaon make op vastelaovesdinsdig. De entree is €5,-. Edere betalendje bezeuker, dae tösse 14.00 oor en 14.30 oor kumptj, kriegtj eine consumptiemuntj gratis.

 

 

 

Optocht Sjansemaekers

Op maondjig 20 fibrewari zal de optocht vanne Sjansemaekers weer plaatsvinje. Eindelijk kènne wae weer ‘nne normale optocht organisere. Dao zeen wae hiël erg blie óm en haopelijk gae ouch! 

Vanaaf noe kèntj gae uch alvast opgaeve väör de optocht. Dit kèn door te maile nao: optochtsjansemaekers@gmail.com. In de links hiej ònger zeentj gae ein opgaveformulier, optochtreglement en meziekvergeujing.

De optochtnummers kènne (en mótte) zoeas gewuenlijk aafgehaoldj waere op vastelaoveszaoterdig (18 fibrewari tösse 13:00 oor en 15:00 oor bie ’t Prinsehoes (Bie Briels).

Nog neet zeker of se mèt wils doon of waat desse precies wils doon? Opgaeve kèn ouch nog altied bie ’t aafhaole van ’t nummer (18 fibrewari tösse 13:00 oor en 15:00 oor). Wae wille uch waal vraoge of gae, as gae al wètj det gae mèt dootj, gae uch alvast wiltj opgaeve. 

Väöl succes mèt de väörbereidinge en wae haope op weer ‘nne sjoeane optocht!

opgaveformelier optocht 2023 [2913]

reglement carnavalsoptocht 2023[2912] (1)

Vergoeding Vastelaovesmuziek[2911]

 

Op Vastelaoveszunjig 19 fibruari organiseertj C.V. De Sjansemaekers weer ‘t oergezellige Joekse Jatse Konkoer en R.O.B.

‘T EVENEMENT väör joekskepelle, die op dae aovendj van kefee toet kefee trèkke en dao ein stökske meziek träöte, mèt as aafsloeting ‘n groeate finale in ‘t Prinsehoes.

Dit jaor kènne ouch weer groepe of einzelgängers mèt doon, die geine meziek wille make, mer op ‘n anger meneer op wille valle. Gae dootj den mèt väör de R.O.B.: de Roggel Onnuezel Bokaal.

        *  Meziek make, allein of mèt ‘n joekskepel

        * ‘ns Lekker onnuezel doon, allein of mèt ‘n gruupke

        * Roggels vastelaoves plezeer make väör ederein, mèt ederein, door ederein

Dootj gae weer mèt dit jaor?

Paktj uch den bie ein en dootj mèt aan ‘t Joekse Jatse Konkoer of de R.O.B. in Roggel. Opgaeve kèntj gae uch vanaaf noe toet en mèt vriedigaovendj väör de vastelaovendj  bie Marleen van Sjrake (tel. 491460)

of Har Kuijpers (0612358936). 

Ròndj  ellef oor sloete we aaf met de finale in ’t Prinsehoes mèt ein optraeje van de LVK winnaar Pruuf Mar woea nao aafloup de Priesoetreiking waerdj gehaoje. 

 De Commissie JJK

                       

Gezètteverkoup:

Op zaoterdig 4 fibrewari gaon de jeugdraod en groeate raod weer langs de däör óm de vastelaovesgezèt te verkoupe. Vanaaf 11.00 oor kèntj gae ze verwachte. Väör € 5,50 kriegtj gae weer ’n sjoean gezèt mèt väöl moppe, tekste, foto’s enz. Dus lègk uch alvast € 5,50 klaor väör komendje zaoterdig. Mocht gae neet thoes zeen, gae kèntj de gezèt vanaaf maondjig 6 fibrewari koupe bie Top I Toys(Fien) oppe Mäölewaeg.

 

Zekebezeuk

Ouch dit jaor zal de Prins vanne Sjansemaekers de miens:e bezeuke die de vastelaovendj neet mèt kènne make . Mer wae weite neet waem det zeen. As gae emes wėtj dae ’n bezeuk van Prins Hans III op pries zoeaj stèlle, laot dit den efkes weite aan Paul Vossen (06-21864873 of paul@kervo.eu).

 

 

Vlagge, Sjaals en Pins:
 Om te laote zeen det wae Sjansemaekers zeen, kèntj gae de Sjansemaekersvlag laote wappere. Höb gae d’r nog gein? Dees is te koup bie TopIToys (Fien). Ouch zeen dao de Sjansemaekerssjaals te koup. De vlagge koste € 17,50, de sjaals €10,-. Tiejes oos activiteite kèntj gae bie de “bonnebak” in ruil väör ‘nne consumptiemuntj ‘nne pin koupe. 

 

Partypupkes winne SLK 2023?

Mèt häör leedje ‘haoje van’, höbbe de Partypupkes de bèste vastelaovesslager van ’t SLK 2023! 

 

De BBB-trofee ging nao ‘de zwumbokse’, die ein aardig denske höbbe gewaagdj oppe buhne! ?

Eine sjieke en drökke aovendj met ongekèndj väöl sjoean leedjes!

Gaer bedanke wae: alle deilnemers, de Roggelse Kasteleins väör de jurering, Len David väör de opnames van de leedjes, DJ Bram Rutten väör de sjoean plaetjes, ’t personiël die ederein haet väörzeen van drenkskes, ’t enthousiaste publiek en de sponsore die ’t SLK mede mäögelik höbbe gemaaktj!??
Alle leedjes kintj gae loestere in filmkes en audio oppe thoespagina,  en ouch kintj gae natuurlik de leedjes aanvraoge inne kefees!
Foto’s van deze sjoeane aovendj zeen te bekieke in Foto’s Prins Hans III oppe thoespagina.
 

 

 

SPELDJESACTIE GAAT NIET DOOR

 Helaas moeten we mededelen dat de Speldjesactie van Albert Heijn Heerschap dit jaar niet door kan gaan in verband met leveringsproblemen van de Vastelaovendjspeldjes.

 

 

Foto’s,

 Höbtj gae foto’s(ouch van vastelaovendj vreuger) die gae wèltj deile of väör in ’t archief van CV Sjansemaekers den kintj gae die steure nao fredvandenboogaart@gmail.com

 

Hans van Bogget 68e Prins van de Sjansemaekers

In ein vol La Rochelle höbbe we Zunjig 13 November eindelik oze 68e Prins oet moge roope. Prins Hans III  is de opvolger van Prins Stan I  dae nao ein paar jaor den toch aaf haet kinne traeje.

Prins Hans III waerdj biegestaon door ziene partner Judith Bessems en door zien kinjer Mies en Jan. Ouch zien Adjudanten, Thijs van Bogget, Ruud Houben en Roy Seuren zullen ‘m hiej in biestaon. 

Hae geit regere mèt ziene spreuk  Äöveral Roggelse kal

 

Prinsebal & Äöpening seizoen

Op zunjig 13 november waerdj de 68ste Prins van de Sjansemaekers oetgerope. Waem waerdj de opvolger van Prins Stan I? Vanaaf 15.00 oor zeen de däöre van La Rochelle aope. Koom kieke want ’t belaoftj weer eine geweldige middig en aovendj te waere. Gae kèntj dae zunjigmiddig in La Rochelle ouch raoje waem de nuje Prins waertj. Bie de bonnebak kèntj gae invulle waem det gae dinktj det de nuje Prins waertj. Inlèg is €1,- en de winnaar zal consumptiebonne vanne Sjansemaekers winne.

Op 13 november waertj ouch oos vastelaoves seizoen geäöpendj. Dit gebäörtj dmv ’t wikse van ’t beeldje van de Sjansemaeker bie de Sjor, same mèt de Jeugdsjansemaekers. Dit zal om 15.11 oor plaatsvinje. Ouch Paaf Aaf zal hie bie aanwezig zeen, en zorge väör sjoeane muziek. Dit moogtj gae natuurlik neet misse, dus haopelik toet zunjig de 13e november bie La Rochelle.

 

SJANSESPASS

 

 

 

Film Sjansemaekers

In filmkes en audio kintj gae de film äöver òntstaon naam Sjansemaekers bekieke zoea ouch al getoeandj mèt de brunch en in de bòntje waek in òs 6×11 jubileumjaor.

Mèt dank aan Ruud Geuyen, Huub Alofs en Piet Mooren.

 

AVG Verklaring

De Sjansemaekers zijn ook in het bezit van een AVG verklaring. Deze is in te zien bij de secretaris.